Puhtaasti syöminen vs. joustava dieettaus

Puhtaasti syöminen tai ”Clean eating”, jossa siis syödään niin sanottuja puhtaita ruokia ja vältetään ”likaisia” ruokia on viime vuosina saanut vastavoimakseen joustavan dieettauksen, jossa nimensä mukaisesti ruokavaliosta ei eliminoida ruoka-aineita tai ruoka-aineiden ryhmiä. Joustava on dieettaus on myös tapa, jonka puolestapuhuja minä olen ja josta pidän kiinni kuolemaani saakka. Useammassakin yhteydessä on nähtävissä vastakkainasettelu ”Clean Eating vs. … Jatka artikkelin Puhtaasti syöminen vs. joustava dieettaus lukemista