Sykevälivaihtelu (HRV) osa II — alkupanostukset ja mittaus

HRV-kirjoitussarjan toisessa osassa käydään läpi, mitä ovat vaadittavat alkupanostukset, jotta sykevälivaihtelu olisi mahdollista mitata. Lisäksi käyn läpi mittaustilanteen ympärillä suoritettavia toimenpiteitä.